Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom in de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands

In een gemeente worden heel wat beslissingen genomen.
Via deze website blijf je daarvan op de hoogte.

Van welke bestuursorganen vind je hier informatie?

• de gemeenteraad (GR)
• de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
• de algemene vergadering Zorgbedrijf Klein-Brabant
• de raad van bestuur AGB Puurs
• het college van burgemeester en schepenen (CBS)
• het vast bureau (VB)
• de raad van bestuur Zorgbedrijf Klein-Brabant
• de burgemeester
• de voorzitter van het vast bureau

Bepaalde info opsporen? Bekijk de kalender of ga naar de zoekpagina .

Luister mee naar een openbare vergadering
Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands maakt het mogelijk om het openbare gedeelte van de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achteraf te beluisteren. Dit kan via deze link.

Hoe kan je een klacht tegen een beslissing indienen?
Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Nog vragen? Mail naar info@puursam.be.