Belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (IVAREM) - Vaststelling

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 04/02/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 03/04/2019
  • Publieke referentie: 7f14318e-77b1-4d3d-9bac-2f65e69c4ee9