Retributie voor administratiekosten voor het verzenden van aangetekende zendingen en minnelijke invorderingen - Vaststelling

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 04/02/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 03/04/2019
  • Publieke referentie: 7f43a7a0-404c-4bab-8f50-82a3c890bd4c