Reglement inzake toelage op de belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (IVAREM) - Vaststelling

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 06/05/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 09/05/2019
  • Publieke referentie: 7cac3bfc-d702-4ccf-9af5-942ce7fb725b