Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig - Vaststelling

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 04/02/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 03/04/2019
  • Publieke referentie: 18578c61-1a6a-4e1f-9ae6-2741afa3130b