Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 20/12/2021 - 20:00

Retributiereglement dd. 14 oktober 2019 voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' - Opheffing

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Steven Prinsen
Aanleiding

De gemeenteraad zal in vergadering van 20 december 2021 een beslissing nemen omtrent de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' (iva een erfpachtrecht) naar het AGB Puurs-Sint-Amands en dit met ingang van 1 januari 2022.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond: 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, 41, 14° en artikel 177 

Toepasselijke wetgeving: 
  • De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021, waarbij het domein 'Park Fort Liezele' wordt overgedragen via een erfpachtrecht naar het AGB Puurs-Sint-Amands;

  • De beslissing van de raad van bestuur AGB Puurs-Sint-Amands van 20 december 2021 m.b.t. het vaststellen van het kaderreglement m.b.t. tarieven voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele', onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van 20 december 2021;

Feiten, context en argumentatie

Vermits het domein 'Park Fort Liezele' vanaf 1 januari 2022 wordt beheerd door het AGB Puurs-Sint-Amands en de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands in dat verband een kaderreglement m.b.t. de tarieven voor  het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' heeft vastgesteld in vergadering van 20 december 2021, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van 20 december 2021, dient het retributiereglement voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele', zoals  goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 14 oktober 2019, opgeheven te worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele, zoals destijds goedgekeurd op 14 oktober 2019, op te heffen met ingang van 1 januari 2022.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel: Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2021 m.b.t. de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' naar het AGB Puurs-Sint-Amands, blijft het raadsbesluit van 14 oktober 2019 inzake de vaststelling van de retributies voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 van toepassing voor de aanvragen van de vergunningen vóór 1 januari 2022, maar wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2022.