Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Directiecomité AGB

di 20/12/2022 - 20:00

Tarieven voor gebruik van culturele- en sportinfrastructuur - Vaststelling

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Raoul Paridaens
Afwezig: Guido Cools, Bart De Schutter, Els Knoops, Dany Saey
Aanleiding

De raad van bestuur en de gemeenteraad hebben in vergadering van 19 december 2022 het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor het gebruik van de culturele - en sportinfrastructuur respectievelijk vastgesteld/goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Ingevolge artikel 7 van dit kaderreglement is het directiecomité gemachtigd om de tarieven vast te stellen.  

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

 • Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2020;
 • De beheersovereenkomst van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 juni 2020;

Toepasselijke regelgeving

 • De beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2022, waarbij het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor gebruik van de culturele - en sportinfrastructuur werd vastgesteld, eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 19 december 2022;
Feiten, context en argumentatie

De raad van bestuur en gemeenteraad hebben in vergadering van 19 december 2022 het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor het gebruik van de culturele - en sportinfrastructuur respectievelijk vastgesteld/goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Ingevolge artikel 7 van dit kaderreglement is het directiecomité gemachtigd om de tarieven vast te stellen.  De argumentatie tot differentiatie in de tarieven is opgenomen in genoemde raadsbeslissingen. De nieuwe tarieven zullen ingaan op 1 januari 2023. 

Aan het directiecomité wordt gevraagd de tarieven goed te keuren.

Financiële weerslag

De inkomsten werden voorzien in de meerjarenbegroting op volgende budgetsleutels: 

- opbrengsten uit ter beschikking stelling zalen en lokalen : 25-2302A03/0700-00/70500000/AGB

Besluit

Enig artikel: Het directiecomité keurt onderstaande tarieven m.b.t. het kaderreglement tarieven culturele- en sportinfrastructuur goed:

Artikel 1: Opheffing  

Het besluit van het directiecomité van 21 december 2021 van Puurs-Sint-Amands met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor culturele- en sportinfrastructuur, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023.  

Artikel 2: Vaststelling tarieven 

Voor de periode van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 worden de tarieven voor het gebruik van culturele- en sportinfrastructuur en bijhorende diensten als volgt vastgesteld: 

 • Tarief A = Basistarief (100%) voor individuele inwoners en niet-erkende verenigingen Puurs-Sint-Amands 

 • Tarief B = Basistarief - 25% voor erkende verenigingen, organisaties en buitenschoolse activiteiten van scholen Puurs-Sint-Amands en voor welzijnsvoorzieningen Puurs-Sint-Amands

 • Tarief C = Basistarief - 40% voor activiteiten voor jeugd georganiseerd door scholen Puurs-Sint-Amands in het kader van hun leerplan, voor jeugdsport, voor sport- en cultuuractiviteiten voor mensen met een beperking georganiseerd door erkende verenigingen en organisaties Puurs-Sint-Amands  en voor sportactiviteiten door personen in het bezit van een European Disability Card + voor activiteiten georganiseerd door verenigingen met als doel armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

 • Tarief D = Basistarief + 50% voor niet-inwoners, verenigingen, organisaties en scholen buiten Puurs-Sint-Amands en (alle) bedrijven 

 • Tarief E = enkel voor de makersplaats = Tarief A max./week. Dit met een minimum van 2 weken en maximum van 1 jaar 

De prijzen worden, tenzij anders aangeduid, vermeld in euro per gebruiksuur. Het maximumtarief per dag is het uurtarief dat moet betaald worden voor 8 uren. 

2.1. Tarieven lokalen: 

In de tarieven voor de lokalen zit vervat: het gebruik van de infrastructuur, verlichting, verwarming en elektriciteit, gebruik van het aanwezige meubilair/apparatuur en de billijke vergoeding.

De tarieven voor de lokalen zijn inclusief BTW en worden als volgt vastgesteld:

A. CULTURELE INFRASTRUCTUUR 

1. CC Binder, Forum 9, 2870 Puurs  

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25% 

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50% 

Tarief E

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

in euro/week

Klapper 

(incl 1 technieker) 

 50

37,5

 30

75 

 

Kollebloem 

(incl 1 technieker) 

 85

 63,75

 51

 127,5

 

Studio Pronk 

 5

 3,75

 3

 7,5

40

Studio Schitter 

 5

 3,75

 3

 7,5

40 

Studio Glim 

 5

 3,75

 3

 7,5

40 

Studio Fonkel 

 5

 3,75

 3

 7,5

40 

Club Cadans 

 10

 7,5

 6

 15

 

Atelier Tril 

 10

 7,5

 6

 15

 

Atelier Knetter 

 10

 7,5

 6

 15

 

Atelier Klap 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Knal 

 10

 7,5

 6

 15

 

Atelier Zinder 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Mix 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Forte 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Nova 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Volta 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Combo 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Atelier Tempo 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

 Kristal 

 25

 18,75

 15

 37,5

 

 Spil 

 50

 37,5

 30

 75

 

Keuken  

 15

 11,25

 9

 22,5

 

Stam  

(altijd in combinatie met keuken of  klapper) 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Expo Gang 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Expo Vitrine 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Expo Box 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Expo Baak 

 5

 3,75

 3

 7,5

 

Gang+Vitrine+Box+Baak 

 20

 15

 12

 30

 

2. SEH (evenementenhal) Binder, Forum 4, 2870 Puurs  

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

In euro 

In euro 

In euro 

In euro 

Cultureel evenement 3 d, incl 2 productiedagen 

 3600

 2700

 2160

 5400

Extra evenement of productiedag 

 1800

 1350

 1080

 2700

Forfaitaire poetskost op weekend of feestdag 

 1300

 1300

 1300

 1300

Forfaitaire poetskost op Weekdag 

 900

 900

 900

 900

Gebruik doeken 

 1000

 1000

 1000

 1000


3.
 Gemeenschapscentrum De Nestel, Buisstraat 19c, 2890 Sint-Amands  

Naam  

Tarief A = Basistarief   

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

De Gesp Vergaderzaal/vestiaire  

 

 5

 3,75

 3

 7,5

De Hiel 

 5

 3,75

 3

 7,5

De Hak 

 20

 15

 12

 30

De Zool  

(basis) 

 40

 30

 24

 60

De Zool 

(repetities n.a.v. activiteit in de Zool) 

 20

 15

 12

 45

De Zool 

(openbare fuif/dansfeest/evenement) 

 75

 56,25

 45

 112,5

Keuken 

 15

 11,25

 9

 22,5

Artiestenloge 

(zonder podiumactiviteit) 

 5

 3,75

 3

 7,5

4. Museum Fort Liezele, Fortbaan 2, 2870 Puurs

 Naam                     

 Tarief A=

Basistarief   

   Tarief B =

Basistarief -25%

     Tarief C= 

Basistarief -40%  

 Tarief D=

basistarief +50% 

  in euro/u. in euro/u. in euro/u. in euro/u.
Pop-up ruimte  12,5 9,5  7,5  18,75
Audiovisuele zaal  50 37,5  30 75


B. SPORTINFRASTRUCTUUR 

1. SEH (sporthal) Binder, Forum 4, 2870 Puurs 

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportevenement in sportzaal  

 60

 45

 36

 90

Sportzaal  per  

1/3de deel 

(inclusief kleedkamer) 

 9

 6,75

 5,4

 13,5

Kleedkamer  

(zonder gebruik zaal) 

 2

 1,5

 1,2

 3

2. Sporthal Vrijhals, Vrijhalsweg 15, 2870 Breendonk  

Naam  

Tarief A = Basistarief   

 

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50% 

 

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportevenement in sportzaal  

 45

 33,75

 27

 67,5

Sportzaal  per  

1/3de deel 

(inclusief kleedkamer) 

 7

 5,25

 4,2

 10,5

Kleedkamer  

(zonder gebruik zaal) 

 2

 1,5

 1,2

 3

Vergaderzaal 

 5

 3,75

 3

 7,5

Polyruimte 

 5

 3,75

 3

 7,5

3. Sporthal Sint-Amands, Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands 

Naam  

Tarief A = Basistarief   

 

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportevenement in sportzaal  

 45

 33,75

 27

 67,5

Sportzaal per  

 1/3de deel 

(inclusief kleedkamer) 

 7

 5,25

 4,2

 10,5

Kleedkamer  

(zonder gebruik zaal) 

 2

 1,5

 1,2

 3

4. Sporthal  De Wandeling, Turkenhofdreef z/nr. , 2870 Liezele 

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportzaal  volledig 

(inclusief kleedkamer) 

 9

 6,75

 5,4

 13,5

5. Sporthal Nektari (voorheen Flegado), Achterhoefweg 37, 2870 Ruisbroek 

Naam  

Tarief A = Basistarief    

 

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

 

Tarief D = Basistarief
+ 50% 

 

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportzaal  volledig 

(inclusief kleedkamer) 

 9

 6,75

 5,4

 13,5

6. Turnzaal Sint-Amands, Hekkestraat 26, 2890 Sint-Amands 

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  - 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%
 

 

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Sportzaal  volledig 

(inclusief kleedkamer) 

 6

 4,5

 3,6

 9

2.2. Gemeentelijke diensten, dranken en waarborgen  

Indien op aangeven van de afdeling beleven extra uren worden gepresteerd door gemeentelijk logistiek- of onderhoudspersoneel omdat afspraken niet werden nageleefd worden deze als volgt gefactureerd: 
 • 40 euro per uur en per persoon op weekdagen vóór 22.00u  

 • 50 euro per uur en per persoon op weekdagen van 22.00u tot 06.00u 

 • 60 euro per uur en per persoon op zaterdagen; 

 • 80 euro per uur en per persoon op zondagen; 

In zaal Kollebloem (cc Binder) zijn minstens 2 techniekers verplicht, waarvan 1 inbegrepen in het tarief 
In zaal Klapper (cc Binder) is 1 technieker verplicht en inbegrepen in het tarief. 

Indien op aangeven van de afdeling beleven extra uren worden gepresteerd door een theatertechnieker omdat producties dit vereisen worden deze als volgt gefactureerd:  
-  40 euro per uur en per persoon  

Wie gebruik maakt van het security systeem dat de gemeente organiseert in GC De Nestel en JOC WIJland, is hiervoor een vergoeding verschuldigd.  De bezetting wordt bepaald na advies van Dienst Beleven. Het tarief bedraagt:  

2 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 500,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 700,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

3 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 800,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 1.050,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

4 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.000,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands  

 • 1.400,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

5 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.300,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 1.750,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

7 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.850,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 2.100,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands  

Een organisator kan bijkomende securitymensen en/of -prestaties aanvragen. Voor elke bijkomende persoon en/of prestatie wordt een tarief van 40 euro/uur/agent aangerekend.  

 • De dranken worden geleverd en gefactureerd door de concessiehouder of het AGB volgens werkelijk verbruik aan inkoopprijs (BTW inbegrepen) verhoogd met 25%. 

2.3. Overige tarieven  

 • Bij beschadiging van de infrastructuur of materiaal en bij verlies van materiaal wordt de kostprijs of herstellingskost aangerekend. 

 • Voor het beschadigen of verlies van herbruikbare bekers wordt 1,00 euro per beker aangerekend. 

 • Voor gebruik van de PSA webwinkel voor verkoop van producten betalen Puurs-Sint-Amandse verenigingen/organisatoren 1,50 euro per product, organisatoren van buiten Puurs-Sint-Amands en commerciële organisatoren betalen 2,00 euro per verkocht product. 

Artikel 3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.