Terug Retributie voor administratiekosten voor het verzenden van aangetekende zendingen en minnelijke invorderingen - Vaststelling

Gemeenteraad
ma 04/02/2019 - 21:00 Raadzaal