Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

di 21/12/2021 - 20:30

Tarieven voor gebruik van culturele- en jeugdinfrastructuur - Vaststelling

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Raoul Paridaens

De gemeenteraad heeft in vergadering van 20 december 2021 het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de culturele- en jeugdinfrastructuur vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ingevolge artikel 8 van dit retributiereglement is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om de tarieven vast te stellen.  De argumentatie tot differentiatie in de tarieven is opgenomen in het besluit van de gemeenteraad. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2022. 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de tarieven goed te keuren.

Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 20 december 2021 het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de culturele- en jeugdinfrastructuur vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ingevolge artikel 8 van dit retributiereglement is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om de tarieven vast te stellen.  

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56;

Toepasselijke regelgeving

 • De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021, waarbij het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de culturele- en jeugdinfrastructuur werd vastgesteld;
Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad heeft in vergadering van 20 december 2021 het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de culturele- en jeugdinfrastructuur vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ingevolge artikel 8 van dit retributiereglement is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om de tarieven vast te stellen.  De argumentatie tot differentiatie in de tarieven is opgenomen in het besluit van de gemeenteraad. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2022. 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de tarieven goed te keuren.

Financiële weerslag

De inkomsten werden voorzien in de meerjarenbegroting op volgende budgetsleutels: 

G-GBB-BEL/0705-00/70500000 terbeschikkingstelling zalen en lokalen in CC en GC

G-GBB-BEL/0752-00/70500000 terbeschikkingstelling zalen en lokalen JOC

Besluit

Artikel 1: Opheffing  

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2020 van Puurs-Sint-Amands met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2022.  

Artikel 2: Vaststelling retributies

Voor de periode van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 worden de retributies voor het gebruik van culturele- en jeugdinfrastructuur en bijhorende diensten als volgt vastgesteld: 

 • Tarief A = Basistarief (100%) voor individuele inwoners en niet-erkende verenigingen Puurs-Sint-Amands 

 • Tarief B = Basistarief - 25% voor erkende verenigingen, organisaties en buitenschoolse activiteiten van scholen Puurs-Sint-Amands en voor welzijnsvoorzieningen van Puurs-Sint-Amands

 • Tarief C = Basistarief - 40% voor activiteiten voor jeugd georganiseerd door scholen Puurs-Sint-Amands in het kader van hun leerplan, voor jeugdsport, voor sport- en cultuuractiviteiten voor mensen met een beperking georganiseerd door erkende verenigingen en organisaties Puurs-Sint-Amands  en voor sportactiviteiten door personen in het bezit van een European Disability Card + voor activiteiten georganiseerd door verenigingen met als doel armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

 • Tarief D = Basistarief + 50% voor niet-inwoners, verenigingen, organisaties en scholen buiten Puurs-Sint-Amands en (alle) bedrijven 

De prijzen worden, tenzij anders aangeduid, aangerekend in euro per gebruiksuur. Het maximumtarief per dag is het uurtarief dat moet betaald worden voor 8 uren.  

2.1: Tarieven lokalen

In de retributies voor de lokalen zit vervat: het gebruik van de infrastructuur, verlichting, verwarming en elektriciteit, gebruik van het aanwezige meubilair/apparatuur en de billijke vergoeding. 

De retributies voor de lokalen worden als volgt vastgesteld:

A. CULTURELE INFRASTRUCTUUR 

1.       Gemeenschapscentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek 

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25% 

 

Tarief C = Basistarief 
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Vergaderzaal Gelijkvloers  

 5

 3,75

 3

 7,5

Vergaderzaal  

1ste verdieping 

 5

 3,75

 3

 7,5

Zaal naast cafetaria  

 15

 11,25

 9

 22,5

Cafetaria  

(zonder Zaal) 

 15

 11,25

 9

 22,5

Cafetaria + zaal 

 30

 22,5

 18

 45

Leskeuken  

(inclusief tafelruimte) 

 15

 11,25

 9

 22,5

2.       Gemeenschapscentrum Paepenheide, Beenhouwersstraat 3, 2870 Breendonk 

Naam  

Tarief A = Basistarief    

 

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Poly 2  

 5

 3,75

 3

 7,5

Poly 3 

 5

 3,75

 3

 7,5

Cafetaria  

 20

 15

 12

 30

Cafetaria + Poly 1 

 30

 22,5

 18

 45

3.       De Leest, Buisstraat 19c, 2890 Sint-Amands  

Naam  

Tarief A = Basistarief   

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Danszaal  

 5

 3,75

 3

 7,5

Repetitielokaal  

 5

 3,75

 3

 7,5

4.       Dorpshuis De Leeuw, Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands  

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Feestzaal De Leeuw 

 20

 15

 12

 30

Ontmoetingsruimte 

(zolder boven museum) 

 5

 3,75

 3

 7,5

5.       Dorpshuis De Baronie, Oppuursdorp 48, 2890 Oppuurs  

Naam  

Tarief A = Basistarief  

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Feestzaal 

(inclusief keuken) 

 25

 18,75

 15

 37,5

6.       Brede School gebouw Puurs, Forum 11, 2870 Puurs

Naam  

Tarief A = Basistarief 

Tarief B = Basistarief  
- 25%

Tarief C = Basistarief  
- 40%

Tarief D = Basistarief
+ 50%
 

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Club Kick (E021)

 10

 7,5

 6

 15

Studio 3 (E018)  5   3,75  3  7,5
Kobalt (E012)  5  3,75  3   7,5
Amarillo (E011)  5   3,75  3  7,5
Emeraude (E010)  5  3,75  3  7,5
Saffraan (E005)  5   3,75  3  7,5
Terra (E117)  5  3,75  3  7,5
Aubergine (E116)  5  3,75  3   7,5
Mahonie (E115)  5   3,75  3    7,5
Ivoor (E114)  15   11,25  9  22,5
Indigo (E113)  5   3,75  3   7,5
Koraal (E112)  5   3,75  3   7,5
Vermiljoen (E110)  5   3,75  3   7,5
Ultramarijn (E105)  5   3,75  3   7,5
Sportzaal (E207)  10  7,5  6  15

 

B. JEUGDINFRASTRUCTUUR 

1.       Jeugdontmoetingscentrum WIJland, Fortbaan 1, 2870 Puurs  

Naam  

Tarief A = Basistarief    

 

Tarief B = Basistarief  
-25%

Tarief C = Basistarief  
- 40% 

Tarief D = Basistarief
+ 50%

 

in euro/u. 

in euro/u.  

in euro/u. 

in euro/u. 

Polyzaal groot  

 40

 30

 24

 60

Polyzaal  klein 

 30

 22,5

 18

 45

Polyzaal extra klein  

 25

 18,75

 15

 37,5

DJ Ruimte

 35 26,25  21  52,5

Polyvalent lokaal 

 10

 7,5

 6

 15

Keuken 

 15

 11,25

 9

 22,5

Repetitielokaal 

 5

 3,75

 3

 7,5

Bergruimte repetitielokaal 

 10/maand

 7,5/maand

 6/maand

15/maand


2.2: Gemeentelijke diensten, dranken en waarborgen
  

Indien op aangeven van de afdeling beleven extra uren worden gepresteerd door gemeentelijk logistiek- of onderhoudspersoneel omdat afspraken niet werden nageleefd worden deze als volgt gefactureerd: 
 • 40 euro per uur en per persoon op weekdagen vóór 22.00u  

 • 50 euro per uur en per persoon op weekdagen van 22.00u tot 06.00u 

 • 60 euro per uur en per persoon op zaterdagen; 

 • 80 euro per uur en per persoon op zondagen; 

Wie gebruik maakt van het security systeem dat de gemeente organiseert in JOC WIJland, is hiervoor een retributie verschuldigd.  De bezetting wordt bepaald na advies van Dienst Beleven. De retributie bedraagt:  

2 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 500,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 700,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

3 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 800,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 1.050,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

4 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.000,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands  

 • 1.400,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

5 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.300,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 1.750,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands 

7 security agenten gedurende de volledige tijd van het muziekevenement met een maximum van 9u 

 • 1.850,00 euro voor gebruikers uit de gemeente Puurs-Sint-Amands 

 • 2.100,00 euro voor gebruikers van buiten Puurs-Sint-Amands  

Een organisator kan bijkomende securitymensen en/of -prestaties aanvragen. Voor elke bijkomende persoon en/of prestatie wordt een retributie van 40 euro/uur/agent aangerekend.  

 • De dranken worden geleverd en gefactureerd door de concessiehouder of de gemeente volgens werkelijk verbruik aan inkoopprijs (BTW inbegrepen) verhoogd met 25%. 

2.3: Overige retributies

 • Bij beschadiging van de infrastructuur of materiaal en bij verlies van materiaal wordt de kostprijs of herstellingskost aangerekend. 

 • Voor het beschadigen of verlies van herbruikbare bekers wordt 1,00 euro per beker aangerekend. 

 • Voor gebruik van de PSA webwinkel voor de verkoop van producten betalen Puurs-Sint-Amandse organisatoren 1,50 euro per product, organisatoren van buiten Puurs-Sint-Amands en commerciële organisatoren betalen 2,00 euro per verkocht product.  

Artikel 3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.