Terug Raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 30/05/2022 - 21:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  • Het OCMW Puurs-Sint-Amands werd per aangetekend schrijven van 1 maart 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGEMO die op 10 juni 2022 plaatsheeft.

    Op deze vergadering staat een statutenwijziging geagendeerd.

    Het OCMW Puurs-Sint-Amands wordt gevraagd deze statutenwijziging goed te keuren.

  • Het OCMW Puurs-Sint-Amands werd met aangetekend schrijven van 1 maart 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van IGEMO die op 10 juni 2022 plaatsheeft. Het is noodzakelijk om het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde vast te stellen.

Mededelingen

Vragen