Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

Besluit  Directiecomité AGB

di 29/11/2022 - 20:00

Tarieven voor het gebruik van de kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw - Vaststelling

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Alex Goethals
Afwezig: Guido Cools, Bart De Schutter, Els Knoops, Dany Saey
Aanleiding

De raad van bestuur heeft in vergadering van 20 december 2021 het kaderreglement voor het gebruik van de kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Dit kaderreglement werd eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021. Ingevolge artikel 8 van dit kaderreglement wordt de vaststelling van de tarieven gedelegeerd naar het directiecomité.

De bergsportvereniging Klein-Brabant heeft aangegeven dat zij de tarieven van de abonnementen van Klimax willen aanpassen omwille van de gestegen exploitatiekosten (vooral energie). Volgens de exploitatieovereenkomst tussen AGB en de bergsportvereniging worden de tarieven vastgesteld na advies van de bergsportvereniging.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Puurs-Sint-Amands zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de raad van bestuur van AGB Puurs-Sint-Amands op 29 juni 2020;

Toepasselijke regelgeving 

 • De beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2021, waarbij het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor het gebruik van de kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw werd vastgesteld, eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021;
Feiten, context en argumentatie

Bergsportvereniging Klein-Brabant vindt het opportuun om de tarieven op te trekken aangezien de kosten voor de exploitatie van de infrastructuur (vooral energiekosten) sterk zijn gestegen. Volgens de exploitatieovereenkomst tussen AGB en de bergsportvereniging worden de tarieven vastgesteld na advies van de bergsportvereniging. De stijging van de tarieven blijft beperkt tot ongeveer 7%.  De tarieven voor de groepsinitiaties blijven ongewijzigd. Aan het directiecomité wordt gevraagd om de nieuwe tarieven met ingang van 1 januari 2023 goed te keuren.

Financiële weerslag

De inkomsten zijn opgenomen in het meerjarenplan AGB Puurs-Sint-Amands.

Besluit

Artikel 1: Opheffing

De beslissing van het directiecomité van het AGB van 21 december 2021 inzake de tarieven voor het gebruik van de kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2: Vaststelling tarieven 

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 worden de tarieven voor het gebruik van de kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw als volgt vastgesteld:

2.1. Algemeen

De tarieven voor de kliminfrastructuur zijn per leeftijdscategorie vastgesteld:

 • - 12 jaar: is van toepassing op alle individuele klimmers die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt
 • 12-18 jaar: is van toepassing op alle individuele klimmers die 12 jaar of meer zijn en de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt
 • +18 jaar: is van toepassing op alle individuele klimmers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Er zijn verschillende tarieftypes van toepassing:

 • Tarief BVKB: is van toepassing op alle individuele klimmers die lid zijn van Bergsportvereniging Klein-Brabant en dit kunnen aantonen met een lidkaart BVKB
 • Tarief KBF: is van toepassing op alle individuele klimmers die lid zijn van Klim- en Bergsport Federatie en dit kunnen aantonen met een lidkaart KBF
 • Tarief Inwoners Puurs-Sint-Amands: is van toepassing op alle klimmers, inwoners van de gemeente Puurs-Sint-Amands en dit kunnen aantonen aan de hand van hun identiteitskaart, bij individuele toegang
 • Tarief Scholen Puurs-Sint-Amands: is van toepassing op alle jongeren bij een groepsinitiatie georganiseerd door een school van Puurs-Sint-Amands 
 • Tarief Standaard: is van toepassing op alle andere klimmers, bij individuele toegang 
 • Tarief gemeente Puurs-Sint-Amands: is van toepassing bij groepsinitiaties georganiseerd door de gemeente Puurs-Sint-Amands

De aangegeven tarieven zijn inclusief verzekering en BTW.

2.2. Tarieven Toegang

Klimbeurt

BVKB

KBF

Inwoners Puurs-Sint-Amands

Standaard

-12 jaar

7,00

7,80

8,00

8,60

12 tot 18 jaar

7,50

9,00

9,20

10,50

+ 18 jaar

10,70

12,70

13,00

13,60

10 beurten kaart

BVKB

KBF

Inwoners Puurs-Sint-Amands

Standaard

-12 jaar

56,00

70,00

76,00

81,00

12 tot 18 jaar

69,00

84,00

86,00

95,00

+ 18 jaar

94,00

103,00

108,00

120,00

3-maand abo

BVKB

KBF

Inwoners Puurs-Sint-Amands

Standaard

-12 jaar

75,00

90,00

103,00

108,00

12 tot 18 jaar

85,00

108,00

120,00

125,00

+ 18 jaar

125,00

140,00

146,00

162,00

jaar abo

BVKB

KBF

Inwoners Puurs-Sint-Amands

Standaard

-12 jaar

210,00

260,00

265,00

280,00

12 tot 18 jaar

255,00

310,00

320,00

355,00

+ 18 jaar

340,00

400,00

410,00

460,00

Individuele toegang is mogelijk tijdens de openingsuren en mits te voldoen aan de toegangsvoorwaarden per klimzaal https://www.bvkb.be/klimzaal/openingsuren-en-tarieven/

2.3. Tarieven Groepsinitiaties

Groepsinitiatie

Scholen PSA

Gemeente Puurs-Sint-Amands

2 uur inclusief 1 lesgever en materiaal

 10,00

no show kost per lesgever

 20,00

Groepsinitiaties zijn mogelijk na bevestiging van de digitale aanvraag gedaan via het e-loket https://www.puurs-sint-amands.be/kliminitiatie-klimax

2.4. Annulatie groepsinitiaties
Bij annulatie minder dan 7 dagen voor datum worden administratiekosten aangerekend gelijk aan het volledige tarief voor de aangevraagde groepsinitiatie.
Voor een groepsinitiatie worden minimum 10 klimmers in rekening gebracht, ook wanneer er minder dan 10 klimmers verwacht worden of aanwezig waren.

Artikel 3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.