Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 20:15

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur Puurs-Sint-Amands - Goedkeuring

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder
Aanleiding

De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands heeft in vergadering van 20 december 2021 het huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur goedgekeurd.  Aangezien een gedeelte van de culturele infrastructuur en de volledige sportinfrastructuur eigendom is van het AGB, werd dit reglement ook goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in vergadering van 20 december 2021.  

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41.
Feiten, context en argumentatie

Dit huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021, dient gewijzigd te worden om onderstaande reden. 

Vanaf 1 januari 2023 worden 2 lokalen van het Fort van Liezele, zijnde de pop-up ruimte en de audiovisuele zaal, toegevoegd aan de culturele infrastructuur, waardoor deze lokalen dienen ingelast te worden in dit huishoudelijk reglement. Voor het overige zijn er geen wijzigingen aan dit reglement. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit huishoudelijk reglement goed te keuren. Aangezien een gedeelte van de culturele infrastructuur en de volledige sportinfrastructuur eigendom is van het AGB, werd dit reglement ook goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in vergadering van 19 december 2022.  

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Antoaneta Ciuca
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Peggy Seeuws, Dany Saey, Linda Caluwaerts
Resultaat: Met 21 stemmen voor, 5 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt onderstaand huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele, jeugd- en sportinfrastructuur Puurs-Sint-Amands goed:

Artikel 1. Doel 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands stelt culturele, jeugd- en sportinfrastructuur ter beschikking. Dit reglement heeft als doel de veiligheid, rust, orde en hygiëne in de ter beschikking gestelde infrastructuur te waarborgen. 

Artikel 2. Doelgroep 

Dit reglement is van toepassing op iedereen die culturele, jeugd- en sportinfrastructuur voor gebruik ter beschikking krijgt, met name: 

 • Individuele inwoners en niet-erkende verenigingen en organisaties van Puurs-Sint-Amands 

 • Jeugd (-18 jarigen) in verenigingsverband/schoolcontext en mensen met een beperking in verenigingsverband/individuele context voor sport

 • Erkende verenigingen, organisaties, scholen en welzijnsvoorzieningen van Puurs-Sint-Amands 

 • Niet-inwoners en niet-Puurs-Sint-Amandse verenigingen, organisaties en scholen en (alle) bedrijven

 • Makers: dit zijn jonge en/of startende, professionele kunstenaars/artiesten die op zoeken zijn naar een werkplek om hun projecten vorm te geven.

Artikel 3. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op onderstaande infrastructuur: 

3.1. Culturele infrastructuur  

 1. CC Binder, Forum 9, 2870 Puurs 

 

 naam 

wat 

details

Klapper 

theater- en conference-zaal 

https://www.puurs-sint-amands.be/podiumzaal-klapper-

Theaterzaal Kollebloem 

theater- en conference-zaal 

 

https://www.puurs-sint-amands.be/theaterzaal-kollebloem

STUDIO PRONK 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/studio-pronk

STUDIO SCHITTER 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/studio-schitter

STUDIO GLIM 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/studio-glim

STUDIO FONKEL 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/studio-fonkel

CLUB CADANS 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/danszaal-club-cadans-

ATELIER KNAL 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-knal---cc-binder

ATELIER TRIL 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-tril

ATELIER KNETTER 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-knetter-

ATELIER KLAP 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-klap

ATELIER ZINDER 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-zinder-

ATELIER MIX 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-mix

ATELIER FORTE 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-forte

ATELIER NOVA 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-nova

ATELIER VOLTA 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-volta

ATELIER COMBO 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-combo

ATELIER TEMPO 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/atelier-tempo

EXPO GANG 

socio- culturele activiteiten 

otk

EXPO VITRINE 

socio- culturele activiteiten 

otk

EXPO BOX 

socio- culturele activiteiten 

otk

EXPO BAAK (KELDER) 

socio- culturele activiteiten 

otk

KRISTAL 

 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/zaal-kristal

SPIL 

socio- culturele activiteiten 

https://www.puurs-sint-amands.be/zaal-spil

STAM 

socio- culturele activiteiten 

 

KEUKEN 

Socio culturele activiteiten, Kooklessen 

https://www.puurs-sint-amands.be/keuken-cc-binder

 
2. SEH (evenementenhal) Binder, Forum 4, 2870 Puurs 

naam 

wat 

m2

 

SEH Binder bij evenement 

commerciële en niet commerciële activiteiten, fuiven, feesten  

1536

48x32x7,5

https://www.puurs-sint-amands.be/evenementenhal-binder

 

3. Dienstencentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek 

naam 

wat 

m2

 

Vergaderzaal Gelijkvloers de Nieuwe Ark 

socio- culturele activiteiten 

47

https://www.puurs-sint-amands.be/vergaderzaal-gelijkvloers

Vergaderzaal 1ste verdieping  

socio- culturele activiteiten 

68

https://www.puurs-sint-amands.be/vergaderzaal-eerste-verdieping

Vergaderzaal 2de deel cafetaria 

socio- culturele activiteiten 

103

https://www.puurs-sint-amands.be/vergaderzaal-tweede-deel-cafetaria

Cafetaria klein  

socio- culturele activiteiten 

133

https://www.puurs-sint-amands.be/cafetaria-klein-2

Cafetaria geheel  

(caf. klein + 2de deel zaal)  

socio- culturele activiteiten 

236

https://www.puurs-sint-amands.be/cafetaria-groot-2

Leskeuken 

Kook-activiteiten  

57

https://www.puurs-sint-amands.be/leerkeuken

 

4. Dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3, 2870 Breendonk 

naam 

wat 

 

 

Poly-zaal 2  

socio-culturele activiteiten 

68 

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalente-zaal-2

Poly-zaal 3 

socio-culturele activiteiten 

68 

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalente-zaal-3

Bar 

socio-culturele activiteiten 

89 

https://www.puurs-sint-amands.be/bar---gc-paepenheide

Bar + Poly 1 (zaal) 

socio-culturele activiteiten 

141 

https://www.puurs-sint-amands.be/bar--poly-1

 

5. GC de NESTEL, Buisstraat 19c, 2890 Sint-Amands 

naam 

wat 

m2

 

GESP 

socio-culturele activiteiten 

Vestiaire 

29 

https://www.puurs-sint-amands.be/de-gesp

HIEL 

socio-culturele activiteiten 

59 

https://www.puurs-sint-amands.be/de-hiel-

HAK 

socio-culturele activiteiten 

118 

https://www.puurs-sint-amands.be/de-hak

ZOOL 

socio-culturele activiteiten, dansfeesten, fuiven  

470 

https://www.puurs-sint-amands.be/de-zool

ARTIESTEN-LOGE 

Apart te reserveren bij niet podiumactiviteit in Zool 

22 

https://www.puurs-sint-amands.be/artiestenloge

KEUKEN 

Kookactiviteiten Kooklessen  

52 

https://www.puurs-sint-amands.be/keuken---gc-de-nestel

LEEST DANSZAAL 

Enkel als leslokaal dans  

100 

https://www.puurs-sint-amands.be/danszaal-de-leest

LEEST REPETITIEKOT 

muziek- repetities  

12 

https://www.puurs-sint-amands.be/repetitielokaal-de-leest

 
 
6. Dorpshuis De Leeuw, Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands 

naam 

wat 

m2

 

Feestzaal 

Socio-culturele activiteiten 

Koffietafels 

100

https://www.puurs-sint-amands.be/feestzaal---dorphuis-de-leeuw

Ontmoetingsruimte 

(zolder) 

Socio-culturele activiteiten 

60

https://www.puurs-sint-amands.be/ontmoetingsruimte---dorpshuis-de-leeuw

 

7. Dorphuis De Baronie, Oppuursdorp 48, 2890 Oppuurs 

Naam 

Wat 

m2

 

Feestzaal 

Socio-culturele activiteiten 

75

https://www.puurs-sint-amands.be/feestzaal-de-baronie

Keuken 

Altijd samen met de feestzaal te reserveren   

15

 

 

8. Brede School Puurs, Forum 11, 2870 Puurs 

Naam 

Wat 

m² 

 

Club Kick (E021)

Danslessen, danswedstrijden, dansevenementen, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten 

169 

https://www.puurs-sint-amands.be/clubkick

 

Studio 3 (E018)

Academies

18

https://www.puurs-sint-amands.be/studio3

 

Kobalt  (E012)

Exclusief M/W JALM

67

https://www.puurs-sint-amands.be/kobalt

 

Amarillo (E011)

Exclusief M/W Slagwerk

67

https://www.puurs-sint-amands.be/amarillo

 

Emeraude (E010)

School activiteiten (klas 6/1)

Socio-culturele activiteiten

Tekenacademie 1      

103

https://www.puurs-sint-amands.be/emeraude

 

Saffraan (E005)

 

School activiteiten klas 6/2)

Socio-culturele activiteiten

Tekenacademie 2      

https://www.puurs-sint-amands.be/saffraan

 

Terra (E117)

School activiteiten (klas 1)

Socio-culturele activiteiten

Academies      

65

https://www.puurs-sint-amands.be/terra

 

Aubergine (E116)

School activiteiten (klas 2)

Socio-culturele activiteiten

Academies      

67

https://www.puurs-sint-amands.be/aubergine

 

Mahonie (E115)

School activiteiten (klas 3)

Socio-culturele activiteiten

Academies      

69

https://www.puurs-sint-amands.be/mahonie

 

Ivoor (E114)

School activiteiten

Socio-culturele activiteiten

M/W Toneel/Samenzang      

104

https://www.puurs-sint-amands.be/ivoor

 

Indigo (E113)

School activiteiten (klas 4)

Socio-culturele activiteiten

Academies – Studio 1  

    

66

https://www.puurs-sint-amands.be/indigo

 

Koraal (E112)

School activiteiten (klas 5)

Socio-culturele activiteiten

Academies – Studio 2      

67

https://www.puurs-sint-amands.be/koraal

 

Vermiljoen (E110)

Exclusief TEKEN

51

https://www.puurs-sint-amands.be/vermiljoen

 

Ultramarijn (E105)

Exclusief TEKEN

51

https://www.puurs-sint-amands.be/ultramarijn

 

Sportzaal (E207)

trainingen, wedstrijden, tornooien, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten, sportevenementen 

539

29x18,5x7

https://www.puurs-sint-amands.be/sportzaalgroot

 

 

9. Fort van Liezeler, Fortbaan 2, 2870 Puurs 

Naam 

Wat 

 m²

 

Pop-up ruimte

twee aanpalende lokaaltjes, verbonden door een niet afgesloten doorgang. De lokalen zijn via de gang bereikbaar via één deur, waardoor ze als één geheel kunnen beschouwd worden en ook als één geheel worden ingezet. Zowel geschikt voor tentoonstellingen als voor andere activiteiten van korte of middellange duur.

 54

https://www.puurs-sint-amands.be/FL_popup

Audiovisuele zaal

aula voor 50 personen met geluidsinstallatie, beamer en groot projectiescherm voor lezingen, voordrachten, presentaties

 65

https://www.puurs-sint-amands.be/FL_AVzaal

 

 3.2. Jeugdinfrastructuur: 

 1. Jeugdontmoetingscentrum WIJland, Fortbaan 1, 2870 Puurs 

Naam 

Wat 

m2

 

Polyzaal 

Groot 

Muziekactiviteiten, optredens, eetdagen/ -festijnen, quiz, commerciële en niet commerciële activiteiten, … 

300

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalente-zaal-groot-joc-wijland

Polyzaal  

Klein 

Muziekactiviteiten, optredens, eetdagen/ -festijnen, quiz, commerciële en niet commerciële activiteiten, … 

180

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalente-zaal-klein-

Polyzaal 

Extra klein 

Enkel voor live muziekprojecten 

135 

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalente-zaal-extra-klein-joc-wijland

DJ ruimte 

Enkel in combinatie met polyzaal 

16 

 

Polyvalent lokaal 

Muziekactiviteiten, optredens, eetdagen/ -festijnen, quiz, commerciële en niet commerciële activiteiten, … 

74 

https://www.puurs-sint-amands.be/polyvalent-lokaal-joc-wijland

Keuken 

Kookactiviteiten/ leskeuken, commerciële en niet commerciële activiteiten 

15 

https://www.puurs-sint-amands.be/keuken-joc-wijland

Crea Ruimte 

Initiatie, muziekactiviteiten, optredens, eetdagen/ -festijnen, kwis, commerciële en niet commerciële activiteiten, … 

45 

 

Repetitielokaal 

Muziek - repetities 

15 

https://www.puurs-sint-amands.be/repetitielokaal-joc-wijland

3.3. Sportinfrastructuur:  

 1. SEH (sporthal) Binder, Forum 4, 2870 Puurs 

Naam 

Wat 

 

 

Sporthal 

(3 zaaldelen) 

trainingen, wedstrijden, tornooien, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten, sportevenementen 

1536

48x32x7,5

https://www.puurs-sint-amands.be/sport--en-evenementenhal-binder

 
 
2. Sporthal Vrijhals, Vrijhalsweg 15, 2870 Breendonk 

Naam 

Wat 

m² 

 

Sporthal 

3 zaaldelen 

trainingen, wedstrijden, tornooien, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten, sportevenementen   

1056 

44x24x7

  

https://www.puurs-sint-amands.be/sporthal-vrijhals-breendonk

Outdoor

 

trainingen, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten 

 

nvt 

1 trapveld

1 tennis (asfalt)

1 beachvolley

 
3. Sporthal De Wandeling, Turkenhofdreef z/n, 2870 Puurs 

Naam 

Wat 

m² 

 

Sporthal 

volledig 

 

trainingen, wedstrijden, tornooien, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten, sportevenementen 

480 

30x16x8

https://www.puurs-sint-amands.be/sporthal-de-wandeling-liezele

 
4. Sportlokaal Nektari (voorheen Flegado), Achterhoefweg 37,2870 Ruisbroek 

Naam 

Wat 

m² 

 

Sporthal 

volledig 

 

Trainingen en wedstrijden  

319

22x14x7 

 

https://www.puurs-sint-amands.be/sporthal-flegado-ruisbroek

 
5. Gemeentelijke Sporthal, Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands 

Naam 

Wat 

m² 

 

Gemeentelijke Sporthal 

 

trainingen, wedstrijden, tornooien, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten, sportevenementen 

1080 

45x24x7 

https://www.puurs-sint-amands.be/sporthal-sint-amands-3

outdoor 

trainingen, schoolsport, gemeentelijke sportactiviteiten  

 

1 multisportterrein

(tennis, basket, voetbal)

1 trapveld

 
6. Turnzaal Sint-Amands, Hekkestraat 26, 2890 Sint-Amands 

Naam 

Wat 

m² 

 

Gemeentelijke Turnzaal 

 

trainingen, wedstrijden, schoolsport, sportevenementen in turn- of gevechtssport 

250

25x10x6  

https://www.puurs-sint-amands.be/turnzaal-sint-amands

Artikel 4. Voorwaarden  

4.1. Met betrekking tot de infrastructuur 

De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich bevindt en met het gemeentelijk materiaal dat er voorzien en aanwezig is. Er wordt geen gemeentelijk materiaal vervoerd van de ene naar de andere locatie.   Voor 'makers' wordt een plaatsbeschrijving van de studio opgemaakt, om discussie bij aanvang en einde te vermijden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inkleding van de zaal en indien gewenst, inrichting van een vestiaire.  

De gebruiker mag geen enkele andere bestemming geven aan het lokaal dan deze waarvoor de terbeschikkingstelling werd toegestaan. Onderverhuring is ten strengste verboden. 

Het is niet toegelaten om op het adres van de infrastructuur een ‘tijdelijke of vaste vestigingsplaats’ in te richten voor een verkoop van goederen of diensten. Bezichtiging van de infrastructuur is mogelijk na afspraak via het vrijetijdsloket.  

Afspraken voor wat betreft de toegang tot en het afsluiten van de gereserveerde infrastructuur zijn afhankelijk van het toegangssysteem ter plaatse en worden meegedeeld bij de bevestiging van de reservatie.  

Toegang is enkel mogelijk tijdens de gereserveerde tijdstippen. De gebruiker verlaat de infrastructuur na afloop van de reservatie. Sporters verlaten het terrein 5 minuten vóór afloop. 

Dranken voor eigen verbruik of voor verkoop kunnen op aanvraag voorzien worden.  Eigen dranken meebrengen kan niet. 

Een inventaris van de drankvoorraad wordt gemaakt vóór en na het evenement.  

Bij openbare activiteiten moet in de mogelijke publiciteit duidelijk de naam van de inrichter of van de inrichtende vereniging, de locatie en de toegangsprijs vermeld worden.  

Bij de organisatie van openbare muziekactiviteiten moet het vastgesteld sluitingsuur gerespecteerd worden. Polyzaal JOC WIJland en GC De Nestel beschikken over VlaremII vergunning, SEH Binder niet.   

SEH Binder: Einde drankverkoop 3.30u – Einde muziek 4.00u – zaal ontruimd 4.30u. 

Polyzaal JOC WIJland en GC De Nestel: einde bonnetjes 3.30u - muziek stiller 4.00u - einde drankverkoop 4.30u - Einde muziek 5.00u - zaal ontruimd 5.30u 

Het bestuur kan het gebruik van wisselbekers opleggen.  

Tijdens nachtelijke afbraak van materialen worden geen deuren onnodig opengezet om nachtlawaai te voorkomen.  

Waardevolle voorwerpen kunnen opgeborgen worden in lockers (indien voorzien) voor de periode van toegestaan gebruik. Permanente inname van lockers is niet toegelaten. 

De personenlift mag niet gebruikt worden bij noodgevallen. 

Dieren worden niet toegelaten met uitzondering van blindengeleidedieren of bij specifieke evenementen waarvoor de toelating werd bekomen. 

Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht lokalen, materialen of voorzieningen niet of laattijdig ter beschikking stelt.

4.2. Met betrekking tot orde en netheid 

De infrastructuur moet worden achtergelaten in de toestand van vóór de ingebruikname: aanplakbiljetten, tape en stickers worden verwijderd, evenals het zwerfvuil rond het gebouw. 

Afhankelijk van de accommodatie en de plaatselijke richtlijnen (zie productfiche website PSA) worden vuilnisbakken en vuilniszakken (voor restafval en pmd) of afvalcontainers voor restafval voorzien. Papier en karton en glas moet door de huurder altijd zelf verwijderd worden. 

De gebruiker kan verplicht worden om tijdens het evenement toezicht te voorzien in de sanitaire ruimten. Hij mag hiervoor geen vergoeding vragen (wel vrije gift).  

Indien verwacht wordt dat de beschikbare sanitaire voorzieningen ontoereikend zijn wordt de organisator verplicht om plaspalen/sanitair container te huren. De organisator mag in dat geval voor de sanitaire diensten een vergoeding vragen. 

Het is verboden om werpslingers, confetti, e.d. te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

In de infrastructuur is het verboden te overnachten (tenzij anders overeengekomen).

Voor 'makers':

 • Elk gebruik van een studio wordt gemotiveerd bij de dienst Beleven die al dan niet instemt met het project.
 • De studio’s (Pronk, Fonkel, Schitter, Glim) kunnen niet gebruikt worden als stockageplaats. 
 • Een studio is geen exporuimte.

 • Er kunnen geen structurele ingrepen gebeuren in muren, plafonds, vloeren, ramen en deuren om een bepaald project uit te voeren. 

4.3. Met betrekking tot veiligheid 

De gebruiker is verplicht de officiële maximumcapaciteit van de zalen te respecteren (zie productfiche).  

Het bestuur kan de gebruiker verplichten tot het instellen van systemen (genummerde kaarten, telsystemen,…). Het niet naleven van deze verplichting kan in geval van ramp of ongeval de (strafrechtelijke) aansprakelijkheid van de gebruiker (of zijn vertegenwoordigers) betekenen. 

Bij grote (openbare) activiteiten kan de gebruiker verplicht worden afspraken te maken met de gemeente-, politie- en/of brandweerdiensten in verband met de algemene veiligheid in en rond het gebouw en de omliggende straten. Hij kan verplicht worden tot het inzetten van security, stewards en/of fietspatrouille in de directe omgeving van de infrastructuur. Security in GC De Nestel en JOC WIJland wordt door het bestuur georganiseerd en afgerekend met de organisator. Securityopdrachten in SEH Binder worden rechtstreeks afgerekend met de securityfirma aangeduid door het bestuur. 

Voor muziekactiviteiten tot en met 100 DbA is het ter beschikking stellen van oordoppen verplicht. 

Een basis EHBO is voorzien ten behoeve van de gebruiker. Bijkomende EHBO-voorziening in functie van de activiteit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Gebruik van de gemeentelijke hoogtewerker kan enkel na beschikbaarheid en door personen die hiervoor het nodige attest voorleggen en gebeurt volgens de veiligheidsvoorschriften. 

De ruimte voor en achter de nooddeuren, blustoestellen en toegang tot de technische ruimte dient steeds gevrijwaard te worden. De ruimtes moeten onmiddellijk en vlug bereikbaar zijn (niet afgeschermd worden met doeken). Bij het afschermen van pictogrammen en noodverlichting dienen deze elders te worden voorzien.  

Er mogen geen auto’s geparkeerd worden op de oprijlaan of voor de poorten. Oprijden mag enkel om goederen op te halen of af te leveren. De toegang tot de infrastructuur moet altijd gevrijwaard blijven.  

Het is niet toegelaten om knalbommen, vuurwerk, rookkanonnen e.d. te gebruiken, tenzij anders overeengekomen. 

Eetstanden, containers, wagens voor ticketverkoop, …moeten altijd aangevraagd worden via een evenementenaanvraag en kunnen conform de algemene veiligheidswetgeving en richtlijnen van de brandweer op minimaal 4 meter van het gebouw geplaatst worden.  

Voor openbare activiteiten worden geen sterke dranken toegelaten (boven 22% vol alcohol). 

Als er in het gebouw een alarmsignaal afgaat is de gebruiker verplicht om de infrastructuur onmiddellijk te verlaten volgens de richtlijnen van het aanwezige personeel of indien geen personeel aanwezig, volgens het signalisatieplan. 

Om de veiligheid in en rond de infrastructuur te verhogen kan de organisator van een openbaar evenement gratis gebruik maken van een fuifkoffer (walkie-talkies, veiligheidshesjes, bezoekersteller,…). Deze moeten worden aangevraagd via het evenementenloket.

Als er overlast ontstaat door de aanwezigheid van personen in de openbare ruimten dient de gebruiker de politie te verwittigen.

Wanneer er een gevoel van onveiligheid ontstaat door de aanwezigheid van personen in de openbare ruimten wordt de gebruiker aangeraden om de politie te verwittigen.

De 'makers' gaan bij hun project steeds uit van de gangbare veiligheidsnormen.

4.4. Te betalen vergoedingen 

Gebruikers van de zalen (SEH Binder, Kollebloem, Klapper, Zool, polyzalen JOC WIJland en Fort Liezele) kunnen voor de verkoop van tickets en reservaties een beroep doen op de vrijetijdsbalie. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld in een tarief/retributiereglement. 

SABAM wordt aangegeven en betaald door de gebruiker. De billijke vergoeding is ten laste van het bestuur.

4.5. Met betrekking tot de verzekering en de geldende wetgevingen 

Het bestuur verzekert gebouw en inboedel tegen brand en aanverwante gevaren met afstand van verhaal naar de gebruiker. 

Voor de risico’s als organisator van evenementen neemt de gebruiker/vereniging een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie/uitbating en een verzekering contractuele aansprakelijkheid. Ten voordele van de medewerkers en vrijwilligers kan een ongevallenverzekering afgesloten worden. Om daarnaast nog het aanwezige materiaal te verzekeren tegen vandalisme of diefstal kan een verzekering alle risico’s worden afgesloten.  Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of vandalisme. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle geldende wetgevingen met betrekking tot de zedelijke bescherming van de jeugd en de beteugeling van dronkenschap. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle geldende wetgevingen met betrekking tot de eerbiediging van de wetgeving betreffende de geluidsnormen. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle geldende wetgevingen met betrekking tot de wet rond de persoonsbescherming. 

Roken is verboden in alle openbare ruimten en bijhorende cafetaria’s. Illegale drugs zijn ten strengste verboden.  

De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde rechten en eventuele boetes.

Elke 'maker' verzekert zelf zijn eigen materialen en sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.

4.6. M.b.t. schade en schoonmaak 

De gebruiker/maker is tijdens de activiteit aansprakelijk voor schade aan de infrastructuren en bijhorend materiaal tenzij tekortkomingen op voorhand werden gemeld aan de medewerkers van het bestuur. Het bestuur kan de schade verhalen op de gebruiker/maker. 

Materialen of voorwerpen die niet behoren tot het patrimonium van de gemeente moeten verwijderd worden tegen het afgesproken moment. Indien dit niet gebeurt zullen ze op kosten en risico van de gebruiker weggenomen worden. Hiervoor wordt een vergoeding aangerekend zoals voorzien in het tarief/retributiereglement.  

Bij het niet of onvoldoende schoon achterlaten tegen het afgesproken moment en volgens de richtlijnen ter plaatse wordt voor de opkuis een tarief/retributie aangerekend zoals opgenomen in het tarief/retributiereglement m.b.t. culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur.

Indien het afval na de activiteit niet werd gesorteerd, wordt de gebruiker teruggeroepen om dit alsnog te doen. Indien aan deze vraag geen gevolg wordt gegeven, wordt hiervoor een vergoeding aangerekend zoals voorzien in het tarief/retributiereglement m.b.t. culturele-, jeugd- en sportfinstrastructuur.

5. Aanvraagprocedure 

5.1. Aanvraag  

De reservatieaanvraag gebeurt door één meerderjarige en dit namens een welbepaalde vereniging, organisatie, school, bedrijf of in eigen naam.  

Seizoensaanvragen zijn aanvragen voor terugkerende reservaties gedurende een seizoen of werkjaar. Ze gebeuren na oproep van de dienst beleven en op de manier waarop in de oproep is aangegeven. 

Vrije reservatieaanvragen zijn aanvragen voor activiteiten die geen volledig werkjaar doorgaan (éénmalig of enkele keren).  Ze verlopen via de webshop of worden gericht aan het vrijetijdsloket (dienstverlening) vrijetijdsloket@puursam.be. Vrije reservatieaanvragen worden chronologisch behandeld.

5.2. Termijnen 

Seizoensaanvragen: 

 • Reserveringen voor sportactiviteiten gebeuren in april van jaar X voor een volledig seizoen (1 augustus jaar X tot 31 juli jaar X+1).    

 • Reserveringen voor culturele- en jeugdactiviteiten gebeuren in mei van jaar X voor een volledig seizoen (1 september jaar X+1 tot 31 augustus X+2) 

Vrije reservatieaanvragen: 

 • Aanvragen voor vrije sportreservaties kunnen ten vroegste in augustus van jaar X en ten laatste 5 werkdagen vóór de activiteit. 

 • Aanvragen voor vrije cultuur- en jeugdreservaties gebeuren ten vroegste 12 maanden vóór de activiteit en ten laatste 5 werkdagen vóór de activiteit (10 werkdagen bij feesten) 
  Na overleg kunnen grote sport-, cultuur- of jeugdevenementen langer dan 1 jaar vooraf worden aangevraagd maar minstens 2 maand vóór de activiteit (zodat alle ondersteunende activiteiten kunnen worden ingepland).

 • Aanvragen voor makersplaatsen kunnen doorlopend in functie van de beschikbaarheid. Dit voor minstens 2 weken en max. 1 jaar.

5.3. Reservatiebevestiging 

Dubbele reservatieaanvragen bij seizoensaanvragen worden besproken op een overleg met de betrokkenen om tot een compromis te komen. De seizoensaanvragen voor sport worden voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur vóór de start van het sportseizoen.   

Alle aanvragen worden bevestigd aan de hand van een reservatieoverzicht dat per e-mail wordt bezorgd aan de aanvrager. De aanvrager wordt verondersteld eventuele aanpassingen over te maken aan de dienst beleven (bij seizoensaanvragen) of aan het vrijetijdsloket (bij vrije reservaties). 

Het reserveren van zalen/lokalen houdt automatisch het aanvaarden van de bepalingen van het tarief/retributie- en het huishoudelijk reglement met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur in.

In afwachting van een reservatiebevestiging wordt een reservatieaanvraag in de webshop als voorlopig gereserveerd. 

5.4. Annulatie 

Een reservatie kan geannuleerd worden zonder kosten tot ten laatste: 

 • 1 maand voor een activiteit in de evenementenhal Binder, JOC WIJland, Cafetaria GC De Nieuwe Ark en Bar, Poly1 GC Paepenheide, GC De Nestel en Kollebloem, Spil, Kristal, Klapper cc Binder, feestzaal Dorphuis De Leeuw, feestzaal Dorpshuis De Baronie.

 • 7 dagen voor een activiteit in alle andere lokalen van cc Binder, GC Paepenheide,  GC De Nieuwe Ark, De Leest, Dorpshuis De Leeuw, de brede school lokalen, Fort van Liezele en de sporthallen. 

Bij niet tijdig annuleren wordt een annulatievergoeding aangerekend gelijk aan de retributie geldig voor de aangevraagde locatie(s).

5.5. Betaling

De betaling van een seizoensreservatie gebeurt per maand. De gebruiker ontvangt hiervoor maandelijks een factuur met vermelding van de verschuldigde tarieven/retributies voor het gebruik van de zalen/lokalen, eventuele verbruikte dranken, schadevergoedingen en extra diensten.  De betaling gebeurt vóór de vervaldag vermeld op de factuur (30 dagen).  

De betaling van een vrije reservatie inclusief afrekening van eventueel verbruikte dranken, schadevergoedingen of extra diensten, gebeurt na de activiteit binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6. Controle  

De gebruiker/maker is steeds verplicht de leden van de gemeente en afgevaardigden toegang te verlenen tot de gebruikte lokalen. 

Artikel 7. Sancties 

Bij het niet-naleven van de bepalingen vermeld in dit huishoudelijk reglement of eraan verbonden tarief/retributiereglement kan het bestuur een aanvraag voor een volgende activiteit weigeren. 

Bij ongepast gedrag worden de ordediensten verwittigd. De politie is bevoegd tot het treffen van strafrechtelijke maatregelen. De burgemeester is bevoegd voor de eventuele administratieve afhandeling van niet-strafrechtelijke feiten.

De studio moet actief gebruikt worden, zo niet kan de kunstenaar/artiest gevraagd worden voortijdig studio te verlaten.

Artikel 8. Opheffingsbepalingen  

Het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021 inzake het gebruik van culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur Puurs-Sint-Amands wordt opgeheven op 1 januari 2023. 

Artikel 9. Goedkeuring en inwerkingtreding  

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022 en treedt in werking op 1 januari 2023.  De werking van dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.  

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.